நமது வரலாறு

சி.என்.சி லாத் & மில், அச்சு தயாரித்தல் மற்றும் பிளாஸ்டிக் ஊசி மருந்து வடிவமைத்தல் ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்ற குவாங்சோ ஐடியல் பிளாஸ்டிக் தொழில்நுட்பம் 2011 இல் சீனாவில் நிறுவப்பட்டது.